Beroepsvereniging Masters in Projectmanagement

ACTIEF WETENSCHAP EN PRAKTIJK VERBINDEN BIJ P3M

´Learn´ en ´Lead´ staand centraal. Wij zijn een vereniging van project management professionals met een Master in Project Management. Wij willen leren, kennis uitbreiden, toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van P3M. Met deze kennis willen wij leidend zijn door ondersteuning te bieden, richting te geven of als klankbord op te treden voor organisaties met vraagstukken en uitdagingen in P3M.

RIDDS stimuleert en inspireert het vakgebied van duurzaam projectmanagement. Door kennisuitwisseling dienen wij wederzijdse belangen, zowel ideëel als commercieel, in wetenschap en praktijk.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 

  • Te acteren als hoofdaannemer en vervolgens de opdrachten te distribueren en uitbesteden aan leden.
  • De leden expliciet te positioneren op de markt door middel van een uniforme uitstraling en als zodanig ‘als uithangbord voor de leden’ fungeren.
  • Professioneel project-, programma- en portfoliomanagement in Nederland bekendheid te geven en het voorgaande op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen (‘de ideële component’).
  • Professioneel project-, programma- en portfoliomanagement voor iedereen toegankelijk te maken door middel van gekwalificeerde opleiders, trainers, supervisors, coaches, project-, programma- en portfoliomanagers (‘de zakelijke component’).
  • Ondersteuning te verlenen aan gekwalificeerde opleiders, trainers, supervisors, coaches, project-, programma- en portfoliomanagers ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • Project-, programma- en portfoliomanagement op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
  • Project-, programma- en portfoliomanagement counselling in Nederland op internationaal niveau te vertegenwoordigen.
  • Voor zover mogelijk en nodig samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met gelijke en soortgelijke doelstellingen.